ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΚΡΑΝΟΣ III, 2012

  • Πολεμιστής με κράνος ΙΙΙ. Warrior with helmet IIΙ.
  • Πολεμιστής με κράνος ΙΙΙ. Warrior with helmet IIΙ.
  • Πολεμιστής με κράνος ΙΙΙ. Warrior with helmet IIΙ.

ηφαιστειακή πέτρα

39 x 25 cm