ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΚΡΑΝΟΣ IV, 2018

  • Πολεμιστής με κράνος ΙV. Warrior with helmet IIV
  • Πολεμιστής με κράνος ΙV. Warrior with helmet IIV
  • Πολεμιστής με κράνος ΙV. Warrior with helmet IIV
  • Πολεμιστής με κράνος ΙV. Warrior with helmet IIV

ηφαιστειακή πέτρα

40 x 30 cm