ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΚΡΑΝΟΣ ΙΙ, 2012

  • Πολεμιστής με κράνος ΙΙ. Warrior with helmet II.
  • Πολεμιστής με κράνος ΙΙ. Warrior with helmet II.
  • Πολεμιστής με κράνος ΙΙ. Warrior with helmet II.

ηφαιστειακή πέτρα

35 x 29 cm