ΑΤΙΤΛΟ, 2010

γλυπτική εγκατάσταση ηφαιστειακή πέτρα ιδιωτικός χώρος, Αίγινα