ΑΤΙΤΛΟ, 2009

  • άτιτλο, 2009
  • άτιτλο, 2009
  • άτιτλο, 2009
  • άτιτλο, 2009

γλυπτική εγκατάσταση
σκληρός γύψος

Παρουσίαση: ατομική έκθεση Kεκτημένα εδάφη της Μνήμης και του Κόσμου, Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, 2009

φωτογραφίες: Aka Lab, Λεωνίδας Παπαδόπουλος