ΑΤΙΤΛΟ, 2001

άτιτλο - ηφαιστειακή πέτρα - έργο τέχνης

ηφαιστειακή πέτρα