ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΩΣ, 2009

  • Towards light, 2009
  • towards light, 2009

 

Λευκό μάρμαρο Θάσου
65.5 x 26 x 61 εκ.
ιδιωτική συλλογή, Phosphor A. M., Lugano