ΔΟΡΥ IV, 2018

  • Δόρυ 4. Spear 4.
  • Δόρυ 4. Spear 4.
  • Δόρυ 4. Spear 4.
  • Δόρυ 4. Spear 4.

μάρμαρο 

196 x 16 cm

Παρουσίαση
Αρχαιολογία του Άχρονου, ΑΝΤΙ art gallery, Αντίπαρος, 31 Ιουλίου – 18 Αυγούστου 2018