ΔΟΡΥ ΙΙ, 2018

  • Δόρυ II. Spear II.
  • Δόρυ II. Spear II.
  • Δόρυ II. Spear II.
  • Δόρυ II. Spear II.

μάρμαρο

224 x 12 cm

Παρουσίαση
Αρχαιολογία του Άχρονου, ΑΝΤΙ art gallery, Αντίπαρος, 31 Ιουλίου – 18 Αυγούστου 2018