Secret Armor, 2017

  • Secret Armor I, 2017
  • Secret Armor I
  • Secret Armor II, 2017
  • Secret Armor Detail

Secret Armor I
σινική μελάνη σε κινέζικο χαρτί
1,50m 1,50 m

Secret Armor II
σινική μελάνη σε κινέζικο χαρτί
1.27m x 1,40m