ΠΡΟΜΑΧΩΝΕΣ, 2014

 • Promahones by Venia Dimitrakopoulou
 • Promahones by Venia Dimitrakopoulou
 • Promahones at NAM
 • Promahones by Venia Dimitrakopoulou
 • Προμαχώνες στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
 • Promahones by Venia Dimitrakopoulou
 • Promahones by Venia Dimitrakopoulou
 • Promahones by Venia Dimitrakopoulou
 • Promahones by Venia Dimitrakopoulou
 • Promahones by Venia Dimitrakopoulou
 • Promahones by Venia Dimitrakopoulou
 • Promahones by Venia Dimitrakopoulou
 • Promahones by Venia Dimitrakopoulou
 • Promahones by Venia Dimitrakopoulou
 • Promahones by Venia Dimitrakopoulou
 • Promahones by Venia Dimitrakopoulou
 • Promahones, Venia Dimitrakopoulou
 • Promahones. Προμαχώνες.
 • Promahones. Προμαχώνες.
 • Promahones. Προμαχώνες.
 • Promahones. Προμαχώνες.
 • Promahones. Προμαχώνες.

Γλυπτική εγκατάσταση
ατσάλι & ήχος

3 δίσκοι διαμέτρου 6 m..
βάση 13×9 m.
o ήχος που συνόδευε τη εγκατάσταση παρήχθηκε από το γλυπτό σε επιμέλεια Pablo Ortiz

Παρουσίαση
Ατομική έκθεση Προμαχώνες. Μια γλυπτική εγκατάσταση, Μουσείο Μπενάκη, Κτίριο οδού Πειραιώς, 5 Νεμ. 2014 – 15 Φεβ. 2015
Επιμέλεια: Ελένη Κούκου

Εγκατάσταση στο δημόσιο χώρο
Κήπος Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, 1 Οκτ. 2016