ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 3, 2010

11 x 16 cm
[13pp.]

χάρτινο εξώφυλλο

φωτογραφίες: Ηλίας Ηλιάδης