ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 2, 2010

19 x 13 cm
[9pp.]

υφασμάτινο εξώφυλλο