MIRRORS, 2015

  • Mirrors, 2015
  • Mirrors, 2015
  • Mirrors, 2015

εγκατάσταση

μέταλλο, ατσαλόσυρμα, κινέζικο χαρτί, σινική μελάνη

μεταβλητές διαστάσεις