ΜΙΚΡΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ, 2011

  • Mapping Oneslf
  • Mapping Oneself
  • Mapping Oneself
Εγκατάσταση Παρουσίαση: Μικρή γεωγραφία της ύπαρξης, Αίθουσα Τέχνης Αθηνών & Μπλε πολυκατοικία Εξαρχείων, Μάιος – Ιούνιος, 2011 φωτογραφίες: Πάνος Κοκκινιάς