ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ), 2011

  • Mapping Oneself
  • Mapping Oneself
  • life giving spring
  • life giving spring

εγκατάσταση
Video projection
terracotta

Πρωτότυπη μουσική: Pablo Ortiz

Παρουσίαση:
Μικρή γεωγραφία της ύπαρξης, Αίθουσα Τέχνης Αθηνών & Μπλε πολυκατοικία Εξαρχείων
Μάιος – Ιούνιος, 2011

Βραδυά Ερευνητών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα
Σεπτ. 2011

φωτογραφίες: Ηλίας Κοσίντας