ΚΟΡΗ, 2001

Γλυπτό - sculpture - ηφαιστειακή πέτρα

Ηφαιστειακή πέτρα