ΚΕΦΑΛΙ, 1999

Κεφάλι 1999 - Έργο τέχνης - Γλυπτό

ατσαλόβεργα
24 x 37 cm