ΚΕΦΑΛΙ, 1996

Κεφάλι 1996 - Έργο τέχνης γλυπτικής ατσαλόβεργα, σύρματα, μεταλλικό πλέγμα 25 x 40 cm