ΦΑΕΘΩΝ, 2018

Phaethon, 2018. Φαέθων, 2018.

ηφαιστειακή πέτρα

40 x 50 cm