ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΙΙ, 2016

Επιφυλακή ΙΙ, 2016

ψηφιακές εκτυπώσεις

280 x 100 εκ. / εκτύπωση

Παρουσίαση
Εικαστική παρέμβαση Επιφυλακή ΙΙ. Εϋνάρδειον Αίγινας, 16–18 Σεπτεμβρίου 2016
Eπιμέλεια: Γιώργος Καλόφωνος