ΔΟΡΥ ΙΙΙ, 2018

  • SPEAR III, 2018
  • SPEAR III, 2018
  • SPEAR III, 2018
  • SPEAR III, 2018

μάρμαρο 

189 x 14 cm

Παρουσίαση
Αρχαιολογία του Άχρονου, ΑΝΤΙ art gallery, Αντίπαρος, 31 Ιουλίου – 18 Αυγούστου 2018