• Venia Dimitrakopoulou
  • Venia Dimitrakopoulou
  • Venia Dimitrakopoulou
  • Venia Dimitrakopoulou
  • Venia Dimitrakopoulou
  • Venia Dimitrakopoulou


Δουλεύω μια μεγάλη ποικιλία υλικών: πέτρα, μάρμαρο, ξύλο, μέταλλο, γυαλί, χαρτί, ψηφιακή εικόνα και ήχο. Αυτό με βοηθάει να εισδύσω σε περισσότερες πτυχές της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Επηρεασμένη από τις σπουδές μου στο θέατρο και στη μουσική προσπαθώ να συνδέσω εικαστικές τέχνες, μουσική και δρώμενα, αφηγηματικό και θεωρητικό λόγο σε ένα ενιαίο σύνολο που απευθύνεται εξίσου στο συναίσθημα και στο νου. Περισσότερα